Sondaj Kimyasalları

Lignosülfanat

Sondaj çamuru inceltici.

Tij Gresi

Tijlerin kullanım ömrünü arttıran, tij yağlayıcı.

Penetrol

Killeri takımınızdan uzaklaştıran, sıvı yağlayıcı.

Kostik Soda

Sondaj çamurunda kullanılacak suyun pH ve sertlik dengesini ayarlamak için kullanılır.

Hafif Soda Külü

Sondaj çamurunda kullanılacak suyun pH ve sertlik dengesini ayarlamak için kullanılır.

Ağır Soda Külü

Sondaj çamurunda kullanılacak suyun pH ve sertlik dengesini ayarlamak için kullanılır.

CI-STOP

Hacminin 300 katı kadar şişebilen, kaçak önleyici.

CMC-LV

Düşük viskozite yapıcı, su kaybı düşürücü toz polimer.

CMC-HV

Yüksek viskozite yapıcı, su kaybı düşürücü toz polimer.

PAC-HV

Yüksek viskozite yapıcı, su kaybı düşürücü toz polimer.